HILDA-SOVELLUS PIAN KAIKKIEN SAATAVILLA!
Hilda-sovellus saapuu Google Play ja App Store -sovelluskauppoihin kaikkien ladattavaksi.

Hetkinen pitää vielä malttaa odottaa, että Hilda toimii hyvin ja luotettavasti. Kerromme heti lisää, kun julkaisupäivä on varmistunut.

Mikä HILDA on?

HILDA on musiikin voimaa hyödyntävä suomalainen innovaatio, joka parantaa ikääntyvien elämänlaatua aktivoimalla muistia.

Hilda on kokonaisvaltainen elämys, joka vie räätälöidylle musiikkimatkalle omaan nuoruuteen ja herättelee muistoja niin musiikin, historiatiedon kuin kuvienkin keinoin.


HILDA HYÖDYNTÄÄ MUSIIKIN VOIMAA
Tutkimusten mukaan musiikki vaikuttaa laaja-alaisesti lähes kaikkiin aivojen alueisiin edesauttaen muistin toimintaa. Hildassa musiikin ja muistelutyön positiiviset vaikutukset yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla.

Musiikki elvyttää muistitoimintoja, aktivoi kognitiivista toimintakykyä, parantaa motoriikkaa, kohottaa mielialaa sekä vähentää masentuneisuutta, rauhattomuutta ja sekavuutta.

HILDA KUNTOUTTAA MUISTIA
HILDA tuo muistikuntoutuksen osaksi työyhteisön arkea. Hilda soveltuu moniammatilliseen ja voimavaralähtöiseen kuntoutukseen niin hoitohenkilökunnan, toimintaterapeuttien, fysioterapeuttien kuin sosiaalityöntekijöidenkin apuvälineeksi.

Muistot
Muistelu tekee ihmisen näkyväksi ja antaa mahdollisuuden koota elämän palapeliä. Muistellessaan ihminen myös kokee yhteisöllisyyttä ja liittyy historiallisten tapahtumien jatkumoon. HILDAN mukana ikäihminen pääsee hetkeksi takaisin nuoruuteensa musiikin, positiivisten historian tapahtumien ja vanhojen valokuvien kautta.

HILDA AKTIVOI JA OSALLISTAA
HILDAN avulla ikäihmiset pääsevät osallisiksi uuden teknologian hyödyistä - omatoimisesti, sillä käyttö ei edellytä hoitajan tai omaisen jatkuvaa läsnäoloa.

Hilda tukee kuntouttavaa työotetta vahvistamalla kuntoutujan omatoimisuutta sekä tarjoamalla onnistumisen kokemuksia.

HILDA ON AVAIN IKÄIHMISEN MUISTOIHIN JA MINUUTEEN
HILDA vahvistaa ihmislähtöistä työyhteisöä, jossa ikäihminen on täysivaltainen jäsen.

Ikäihmisen ja henkilökunnan hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Hilda tuo iloa ja hyvinvointia koko työyhteisön arkeen.

Facebook

Instagram

SOITA JA TILAA ESITTELY: +358 (0)50 537 9082